Pålitlig hemtjänst Godhjärtad omsorg

Vårt ansvar

Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete skapar riktlinjer för verksamheten. Livsro har en värdegrund som visar tydligt vad vi tillsammans står för och vilket klimat vi vill ha i bemötande och relationer. 

Påverka vårt arbete

Vill du vara med och påverka vårt arbete på Livsro, är du välkommen att skicka in dina synpunkter till oss. Vi tar gärna emot synpunkter, nya tankar och idéer. Kontakta oss direkt via vårt formulär eller ring oss.

Vision

Livsro ska vara den bästa hemtjänsten.

Mission

Livsro ska vara det självklara valet.

Kundfokus

Livsros kunder ska alltid förvänta sig ett gott bemötande och känna sig trygga och få sina behov tillgodosedda.

Kvalitet

Livsros uppdrag ska alltid utföras med hög kvalité.

Värdegrund

Livsro ska erbjuda hemtjänst som grundar sig i respekt, utveckling och professionalism.

Vi får goda resultat i enkäten ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som Socialstyrelsen gör.

Besöksadress

Wadmans linje 2 B
561 33 Huskvarna