Hemtjänst på ditt språk

Vad är hemtjänst

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Hemtjänst innebär att vi hjälper dig i ditt hem med omvårdnad- och serviceinsatser. Målet är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill och må så bra som möjligt. För att få hemtjänst krävs det att du har ett biståndsbeslut.

Som kund hos oss upprättar vi tillsammans en genomförandeplan som ligger till grund för att möta dina behov och önskemål. Varje kund tilldelas en kontaktperson som har extra ansvar för dig. Detta leder till en ökad trygghet och kontinuitet.

Vill du välja Livsro som din hemtjänstutförare fyller du i blanketten Val av utförare och skickar in den eller kontakta oss för vidare hjälp.

Så ansöker du

1. Första kontakten

Kontaka en biståndshandläggare på telefonnummer 036 – 10 50 00.

2. Utredning och beslut

Handläggaren startar en utredning kring din situation och gör en bedömning kring vad du behöver hjälp med.

Därefter tas beslut om vilket stöd du får beviljat.

3. Välj utförare

Du gör ett aktivt val bland godkända hemtjänstutförare.

Välj med omsorg!

4. Hembesök

Vi gör ett hembesök för att lära känna dig, gå igenom ditt beslut och upprätta en genomförandeplan.

Boka hembesök av oss på Livsro

Att välja hemtjänstutförare är aldrig lätt. Vad ska man tänka på? Vem ska man välja för att anförtro uppdraget till? Ja, frågorna är många. Vi på Livsro vill gärna underlätta valet. Detta genom att vi utför kostnadsfria hembesök där vi tillsammans går igenom alla dina frågor och funderingar.

GDPR samtycke *

Välj Livsro så får du ro i livet!

 

Besöksadress

Wadmans linje 2 B
561 33 Huskvarna