Vårt ansvar

[panel style=”default” text_align=”center”]

Vår Vision
Livsro ska vara det självklara valet

Vår Mission
Att utföra ett arbete av världsklass

Vår värdegrund
Vi ska erbjuda en hemtjänst som är familjär och godhjärtad genom

respekt och kvalité

Kundfokus
Våra kunder ska alltid förvänta sig ett gott bemötande, känna sig trygga att arbetet utförs enligt deras önskemål och inget annat

Kvalitet
Allt Livsro tar sig ann ska utföras med hög kvalité

[/panel]