Livsro Hemtjänst

Välkommen till Livsro, en hemtjänst som välkomnar dig och personal som arbetar helhjärtat. Vår fokus vilar på Dig som kund, den hjälp du behöver bistår Livsro dig med.


Hemtjänst på ditt språk

På Livsro arbetar människor med skiftande kulturell bakgrund.
Vi har en mångkulturell arbetsgemenskap, det ser vi som en konkurrensfördel.
Vi tror också att mångkulturalitet kan förbättra företagets service och öka kundnöjdheten.
Därför kan vi erbjuda hemtjänst på ditt språk. All personal pratar svenska och vi har även personal som kan arabiska, assyriska, engelska, persiska och spanska.

 

Målsättningen med vårt arbete är att Du som kund ska känna dig trygg, bli bra bemött samt förstådd.

Välkommen till oss på Livsro där Ditt val är Vårt ansvar!